Tại sao nên hợp tác với một
Google Premier Partner 

Hệ thống đối tác Google gồm 2 cấp chính:

-Google Partner (Đối Tác Thông Thường).
-Google Premier Partner (Đối Tác Cao Cấp).

Để trở thành Đối Tác Cao Cấp của Google trước hết phải là Đối Tác Thông Thường (Partner) bằng cách vượt qua tất cả các kỳ thi, sát hạch về chuyên môn của Google. Tất cả các tư vấn viên và kỹ thuật viên bắt buộc phải hoàn thành tất cả những bài thi này (bao gồm hoàn thành tất cả Chứng chỉ về Search Ads, Display Ads, Video Ads, Mobile Ads và Google Analytics). 

Ngoài yêu câu về chuyên môn (lý thuyết), để đạt được và duy trì huy hiệu Google Premier Partner, phải liên tục đạt mức chi tiêu thực tế cho quảng cáo (spending) cao cũng như các yêu cầu về số lượng tài khoản quảng cáo (account) lớn và các thông số về chất lượng phục vụ khách hàng rất tốt (tỷ lệ khách hàng duy trì quảng cáo lâu dài cao). Huy hiệu Google Premier Partner là chứng minh về năng lực chuyên môn, quy mô và năng lực phục vụ khách hàng của 1 Đối Tác Google Cấp Cao.

Một Premier Partner phải luôn luôn đáp ứng các tiêu chuẩn mà Google đưa ra, cải tiến hoàn thiện chuyên môn và duy trì sự hài lòng của khách hàng. Vì vậy, nếu đang tìm 1 đối tác quảng cáo Google, bạn nên lựa chọn 1 Đối Tác Cao Cấp để đảm bảo những quyền lợi và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Liên hệ

TAMMEDIA. Marketing Agency
Địa chỉ:  Số 21, Ngõ 162 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: info@tammedia.com.vn

Hotline: 0983135183

Một Premier Partner phải luôn luôn đáp ứng các tiêu chuẩn mà Google đưa ra, cải tiến hoàn thiện chuyên môn và duy trì sự hài lòng của khách hàng. Vì vậy, nếu đang tìm 1 đối tác quảng cáo Google, bạn nên lựa chọn 1 Đối Tác Cao Cấp để đảm bảo những quyền lợi và chất lượng dịch vụ tốt nhất.