Tổng hợp các mẫu giày bệt Lunashoes

  1. Mẫu giày slipon 70303

Màu: đỏ, nâu, trắng

SZ: 35-40

Cao 1,5p

 

2. Mẫu giày Slipon 70302

3: Mẫu giày bệt 1069

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng, vàng

4: Mẫu giày bệt 1061

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng,xám

5: Mẫu giày bệt 1062

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng, đỏ

6: Mẫu giày bệt 1064

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng, đỏ

7: Mẫu giày bệt 1065

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng, đỏ

8: Mẫu giày bệt 1067

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng, hồng, xanh

9: Mẫu giày bệt 1066

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng, đỏ đô, xanh

10: Mẫu giày bệt 1071

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng, đỏ đô, xanh

12: Mẫu giày bệt 1593

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng, 

13: Mẫu giày bệt 22001

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng, đỏ, xanh

 

14: Mẫu giày bệt 22002

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng,hồng

 

14: Mẫu giày slip-on 70301

SZ:35-40

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng, đỏ, xanh

13: Mẫu giày bệt 1068

SZ:35-39

Cao 1,5p

Màu:đen, nâu, trắng